Email: pazipark@gmail.com

Otroci živijo sosesko

Strokovni posvet o skupnostnem urejanju prostorov za igro

Project Description

Lokacija: Spletni posvet na platformi Zoom
Termin: 28. januar 2021 od 11.00 do 13.30
Organizator: Društvo Pazi!park v sodelovanju z Mestno občino Celje in Mestno četrtjo Kajuh
Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

POSNETEK POSVETA
PROGRAM

V organizaciji Društva PAZI!PARK je januarja 2021 potekal posvet OTROCI ŽIVIJO SOSESKO. Posvet je bil organiziran v luči pomena urejenih odprtih prostorov za igro otrok v stanovanjskih soseskah. Koncept sosesk je tesno povezan z oblikovanjem prostorov za igro. Med bloki otroci preživijo velik del otroštva, ureditve prostora za igro v soseskah pa sodijo med najučinkovitejše z vidika razmerja med stroški in koristmi. Strokovna predavanja so pripravili Dominic Scheuch iz dunajskega biroja YEWO, Vivian Cordero iz nizozemske organizacije Huasipichanga, Maja Simoneti (IPoP) in Petra Vertelj Nared (LUZ,d.d.). Sledile so predstavitve primerov dobrih praks ureditve igrišč v Velenju, Kočevju, Celju in Ljubljani ter razprava. Posvet je bil namenjen predstavnikom različnih strok, ki sooblikujejo zunanje prostore za igro: arhitektom (krajinskim arhitektom, urbanistom), predstavnikom občin in četrtnih skupnosti, pedagoškim delavcem, zainteresiranim posameznikom. Udeležilo se ga je 130 slušateljev iz Slovenije in drugih držav.

Dogodek “Otroci živijo sosesko« je izpostavil pomen urejenih odprtih prostorov stanovanjskih sosesk. Dobri prostorski pogoji za čim zgodnejše samostojno bivanje otrok na prostem pomembno vplivajo na otroški razvoj, saj prispevajo k fizično bolj spretnim, močnejšim in zdravim otrokom vseh socialnih skupin. Otroci so pomemben povezovalni člen skupnosti; povezujejo različne generacije, skupnostno načrtovanje in urejanje prostora pa je povod za ustvarjanje novih medsebojnih vezi, ki utrjujejo skupnosti. Medtem, ko se občine načrtno lotevajo prenove otroških igrišč ob vrtcih in šolah ter v javnih parkih, pa se prostori za igro v stanovanjskih soseskah po večini spreminjajo v parkirišča. Stanovalci sosesk se srečujejo s pomanjkanjem sredstev za prenovo zunanjih površin, z nepoznavanjem zapletenih postopkov urejanja prostora in s težavami v komunikaciji znotraj skupnosti in navzven, z občinskimi upravami. Z dogodkom smo želeli opolnomočiti uporabnike odprtega prostora sosesk (predvsem otroke in mlade) in četrtne skupnosti za učinkovito urejanje odprtega prostora za igro.

Posvet je otvoril prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana, v okviru dogodka pa je potekala razprava s številnimi strokovnjaki in akterji iz prakse.

STROKOVNA PREDAVANJA:

Igra v stanovanjskih soseskah Dunaja. Dominik Scheuch je ustanovitelj in vodja dunajskega krajinsko arhitekturnega biroja YEWO. Eno od osrednjih področij njihovega delovanja je načrtovanje odprtega prostora v soseskah, kamor spadajo tudi prostori za igro in druženje. Na tak način so uredili več novih sosesk na Dunaju, aktivni pa so tudi izven Avstrije (v Švici, Franciji, Italiji..). Med drugim so leta 2019 sodelovali pri oblikovanju soseske Sonnwendviertel EPK, ki se razteza na kar 1.275 m2 in se odlikuje po kakovostno urejenih odprtih prostorih, namenjenih vsem generacijam.

Skupnostno načrtovanje prostorov za igro – primeri iz sveta. Viviana Cordero je so-ustanoviteljica Nizozemske organizacije Huasipichanga, ki deluje na področju urejanja urbanega prostora. Zanimajo jo strategije prostorskega načrtovanja “od spodaj navzgor”, ki temeljijo na participaciji in vključevanju. Skupaj z interdisciplinarnim timom strokovnih sodelavcev ter v sodelovanju s skupnostjo, vladami in podjetji snujejo inovativne prostorske rešitve v Evropi, J Ameriki, Afriki in drugje.

Načrtovanje prostora za igro – od strateške do izvedbene ravni. Maja Simoneti (IPoP) in Petra Vertelj Nared (LUZ, d.d.) sta krajinski arhitektki in urbanistki. Že dolgo, tudi v sodelovanju z Urško Kranjc (LUZ, d.d. in Pazipark), proučujeta in spremljata prakso načrtovanja otroških igrišč in se zavzemata za strateško načrtovanje kakovosti bivanja otrok in za praktično uresničevanje ideje o otrokom prijaznih mestih. Verjameta, da se urejanje igrišča začne z občinskim prostorskim načrtom, ker se takrat ustvarjajo prostorski pogoji in posluh lokalne skupnosti za potrebe otrok v prostoru. Z nami sta delili svoje razmisleke o načrtovanju prostora za igro od strateške do izvedbene ravni.

PRIMERI DOBRIH PRAKS SKUPNOSTNEGA UREJANJA IGRIŠČ:

Igrišče v Velenju. 1567 prostovoljskih ur dela  s strani 64 prostovoljk in prostovoljcev! Da je mogoče z udarniškim in prostovoljnim delom zapuščeno blokovsko zelenico preoblikovati v sodoben večnamenski javni prostor, ki omogoča igro, rekreacijo, kakovostno druženje, dokazuje KS Gorica v Velenju. Obnova zelenice je potekala leta 2012 in postala primer dobre prakse sodelovanja med občino in prebivalstvom. Projekt sta predstavila avtorja krajinske zasnove, Andreja Zapušek Černe in Damjan Černe.

Igrišče v Kočevju. Kočevsko ne slovi le po medvedih, temveč je v zadnjih letih tudi svetel primer dobre participativne prakse. Stanovalci Podgorske ulice v Kočevju so namreč sprožili pobudo in dosegli, da je občina Kočevje obnovila njihovo otroško igrišče. Ter za povrh pri tem upoštevala potrebe in želje tam živečih otrok. Primer ureditve igrišča je predstavila krajinska arhitektka Tanja Štajdohar Urh, občina Kočevje.

Savsko naselje – urejanje prostorov za igro: “Enkrat Savčan, vedno Savčan!« Tako si pravijo avtohtoni prebivalci Savskega naselja v Ljubljani, med katere se med drugimi ponosno prišteva tudi glasbenik Rok Terkaj – Trkaj. Domorodni in priseljeni prebivalci Savskega naselja lahko po letih stagnacije naselja danes uživajo v celovito prenovljeni soseski, nad katero je ob sodelovanju prebivalcev ter različnih organizacij bdelo društvo Prostorož. Več o zajetnem in raznolikem projektu nam je povedala Alenka Korenjak, društvo Prostorož.

IgriščeCE v luknji. Mnoge slovenske stanovanjske soseske nimajo primernih prostorov za otroško igro in tudi nekdaj zgledno vzdrževana igrala so danes marsikje dotrajana in potrebna menjave. Prebivalci sosesk večinoma ne vedo, kako rešiti izziv prenavljanja igrišča ter na koga se obrniti. Društvo Pazipark je v Celju povezalo različne akterje v pilotnem projektu prenove igrišča v soseski Kajuhova, kar nam je predstavil Luka Vidic, društvo Pazi!park.

Strokovni posvet je pripravilo Društvo Pazi!park s sofinanciranjem Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, v sodelovanju z Mestno občino Celje in Četrtno skupnostjo Kajuh ter s pomočjo sponzorjev Cona plus, Lappset in Ziegler.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...