Pišite nam: pazipark@gmail.com

RE:PLAY

Redesigning Playscapes with Children in the Western Balkans

Project Description

Vodilni partner / Lead partner:
Kulturno okoljsko društvo Pazi!Park (SI)

Projektni partnerji / Project partners: Kreativni Krajobrazi (HR), Udruženje “Škogled” (RS), Qendra Marredhenie (AL), Gradionica (ME)

Podpora EU / EU support: 424.947 EUR

Trajanje projekta / Project duration:
1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

RE:PLAY je sofinanciran s strani programa Ustvarjalna Evropa / RE:PLAY is co-financed by the Creative Europe Programme

Projekt RE: PLAY (Preoblikovanje prostorov igre skupaj z otroki na Zahodnem Balkanu) se ukvarja s preizpraševanjem igre, kot izrazito človeške lastnosti, ki pa jo trenutna urbanistična praksa zapostavlja. Projekt poudarja pomen oblikovanja prostora skupaj z otroki in razvija procese kreativnega oblikovanja, ki vključuje otroke kot glavne sooblikovalce. Projektne aktivnosti vodijo v aktivno sodelovanju strokovnjakov ter omogočajo izmenjavo izkušenj, pristopov in konceptov pri delu z različnimi starostnimi skupinami, spolom in družbeno-kulturnim poreklom otrok. Tekom projekta je načrtovana vrsta dejavnosti namenjenih krepitvi zmogljivosti, kot so usposabljanja, seminarji in študijska potovanja, ki bodo prilagojene potrebam partnerskih organizacij in bodo hkrati na voljo drugim deležnikom projekta oziroma širši kreativni skupnosti.

V državah partnericah bo izvedenih pet pilotnih projektov – vključujočih prostorov igre, ki bodo temeljili na zaključkih sodelovanja z otroki, izkušnje in ugotovitve pa bodo razširjane preko priročnika o participatornem oblikovanju igrišč, kratkih video posnetkov, spletnih dnevnikov ter drugih objav.

Cilj projekta je, s krepitvijo  kreativnega sektorja, ki deluje na področju otrokom prijaznega oblikovanja, prispevati k spremembi obstoječega stanja na Zahodnem Balkanu, kjer se družbene, politične in kulturne meje pogosto prenašajo v segregirane in privatiziranje otroških igrišč ter opremljanje s standardnimi igrali, namesto celostnega oblikovanja po meri otrok.  V kontekstu, v katerem se oblikovalci bolj ukvarjajo z izpolnjevanjem varnostnih standardov kot samim oblikovanjem, je treba nujno doseči kulturno kreativni sektor, ki sodeluje pri oblikovanju mest in odločevalce, ki vplivajo na pogoje načrtovanja ter dvigniti oblikovalske standarde in povečati ozaveščenost glede prostorov za igro v mestih. Namen projekta je dolgoročno zagotoviti bistveno boljše prostorske pogoje za prosto in nestrukturirano igro vseh otrok, ki živijo v mestih.


The RE:PLAY project (Redesigning playscapes with children in Western Balkans) is engaged in rethinking play as a distinctly human capacity which is currently underrated by urban design. It highlights the significance of designing spaces with children and pioneers a co-creative design process involving children as its primary collaborators. The project activities lead to active cooperation of experts, with chances to exchange experiences, approaches and concepts in working with various age groups, gender as well as socio-cultural backgrounds of children. The project allows a series of capacity building activities such as trainings, seminars and study trips, which will be tailored to suit the needs of organisations working in this field and will be available to other stakeholders throughout the project and beyond.

Five pilot projects – inclusive playscapes will be implemented in each partner’s countries, applying the findings and participatory designs hands on and later translating the work into various dissemination outputs, such as handbooks on co-creative design, videos, blogs and other publishings.

By increasing the skills of the CCI sector working in child friendly design, the project aims to transform the status quo of play design in the Western Balkan region, where social, political and cultural boundaries often translate to segregated and privatized playscapes, with boring, risk-free standard equipment. In a context, in which designers are more concerned with meeting safety standards than the design itself, it is deeply necessary to reach both the CCI sector involved in urban design and the decision makers that crucially effect play conditions, to boost their awareness on the issue and raise the design standards. In the long term, the project aims to provide significantly improved spatial conditions for enriching natural and unstructured play for all children living in urban environments.

Najdete nas na Instagramu in Facebooku / You can find us on Instagram and Facebook using @replay_wb!

1st RE:PLAY project press release: RE:PLAY project partners celebrate World Play Day – because play matters!
1. Sporočilo za javnost: Partnerji projekta RE:PLAY praznujejo svetovni dan igre – ker je igra pomembna!

2nd RE:PLAY project press release: RE:PLAY project partners at Dutch study tour!
2. Sporočilo za javnost: RE:PLAY partnerji na študijski poti na Nizozemskem

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...