Novice projekta Združeni v parku, ki se ukvarja z vključujočim urejanjem otroških igrišč, da so primerna tudi za otroke s posebnimi potrebami.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Program Active Citizens Fund v Sloveniji

ZDRUŽENI V PARKU

To sporočilo ste dobili, ker ste v preteklosti izkazali interes za tematike, s katerimi se ukvarjamo v Društvu Pazi!park in/ali Društvu za kulturo inkluzijeNovičnik, ki je pred vami je del skupnega projekta »Združeni v parku«, ki se ukvarja z vključujočim (inkluzivnim) urejanjem otroških igrišč – igrišč, ki bodo primerna tudi za otroke s posebnimi potrebami.V kolikor bi želeli prejemati vse nadaljnje novičnike projekta vezane na tematiko inkluzije, vas prosimo, da se prijavite na novice.
PRIJAVA
5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1666694573645-Europark_5-web.jpg
Združeni v parku je projekt, s katerim želimo opozoriti na nujnost vključujočega (inkluzivnega) urejanja parkov, igrišč in drugih javnih odprtih prostorov ter hkrati spodbuditi uporabo teh površin med otroci s posebnimi potrebam oziroma oviranostmi in njihovimi družinami. Le dostopen in vključujoče urejen odprt javni prostor, lahko postane prostor združevanja, povezovanja in solidarnosti med vsemi otroci in njihovimi družinami. Da bi dosegli naš cilj, bomo tekom projekta organizirali več aktivnosti; nekatere med njimi bodo namenjene otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, druge pa ozaveščanju odločevalcev, načrtovalcev in upravljavcev javnega odprtega prostora. Med drugim bomo:
  • organizirali več družabnih dogodkov za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine v Šmartinskem parku v Ljubljani, Europarku v Zagorju in Keršmančevem parku v Kamniku;
  • izvedli izkustvene delavnice »Postavi se v mojo kožo« za načrtovalce in upravljalce javnega odprtega prostora v vsakem od zgoraj naštetih parkov,
  • pripravili smernice za vključujoče urejanje igrišč ter jih posredovali občinskim upravam in drugim organizacijam (vrtcem, šolam in drugim varstveno izobraževalnim institucijam), ki pristopajo k načrtovanju otroških igrišč;
  • izobraževali načrtovalce oz. projektante o nujnosti vključujočega urejanja parkov, igrišč in drugih javnih odprtih prostorov s sklopom strokovnih predavanj;
  • izdajali spletno glasilo, ki bo namenjeno informiranju in izmenjavi izkušenj družin, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev otrok s posebnimi potrebami ter ozaveščanju odločevalcev, načrtovalcev in upravljavcev zelenih površin o potrebah otrok s posebnimi potrebami v njim namenjenem prostoru.
Združeni v parku je projekt, podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014-2021, ki ga izvajata Društvo Pazi!park in Društvo za kulturo inkluzije. Projekt se bo izvajal od maja 2022 do maja 2023. 
PREBERI VEČ

DRUŽENJE V ŠMARTINSKEM PARKU V LJUBLJANI

Junija smo se družili in preživeli prijetno popoldne v Šmartinskem parku z otroki, ki so vključeni v programe Društva za kulturo inkluzije, to so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. Pridružili so se nam tudi njihovi starši ter naključni obiskovalci parka. Z mimoidočimi smo izvedli delavnico »Postavi se v mojo kožo«, na kateri so se lahko preizkusili v vožnji z invalidskim vozičkom ter tako skupaj prepoznavali dejanske ovire in konflikte, ki otežujejo rabo otroškega igrišča v Šmartinskem parku gibalno oviranim otrokom in njihovim družinam.

Utrinki iz delavnice:
»Počutila sem se bolj tako-tako. Na (invalidskem) vozičku se moraš zelo poganjati in ti mišice zelo delajo. Po pesku nisem mogla iti, ker so se kolesa pogrezala. Do dela s tobogani nisem mogla, ker je bil prestrm klanec«
– odrasla obiskovalka
»Težko je bilo. Z invalidskim vozičkom sem lahko šla samo na določena igrala, tudi tista, ki naj bi bila namenjena za voziček, niso primerna za vse velikosti vozička.« 
– odrasla obiskovalka
5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1666695763441-S%CC%8Cmartinski_park-20220613_172627-web.jpg
Prav tako so nas zanimale izkušnje staršev otrok z gibalnimi ovirami z uporabo igrišča, zato smo s prisotnimi starši opravili pogovore v živo, druge pa poprosili, da izpolnijo spletno anketo. Zbrani podatki nam bodo pomagali pri pripravi smernic, ki bodo namenjene občinskim upravam in drugim organizacijam, ki pristopajo k načrtovanju in upravljanju otroških igrišč. Pomagale jim bodo izboljšati že obstoječa igrišča in načrtovati nova, ki bodo dostopna za vse.

Komentarji staršev:
»Najbližje parkirišče je oddaljeno več kot 300m in je plačljivo. Z otrokoma s posebnimi potrebami si zato obisk igrišča privoščimo le poredko, ob posebnih priložnostih.«
»Igrišče ni ograjeno, okoli pa so zelo prometne ceste. Nekateri otroci s posebnimi potrebami „uhajajo” na cesto in jih je zato potrebno cel čas paziti. Zaradi prometa je glasno, kar moti otroke z avtističnimi motnjami, saj je preveč dražljajev.«

OBISK EUROPARKA V ZAGORJU

V parku Europark v Zagorju smo preživeli prijetno junijsko dopoldne s šolarji in učitelji Osnovne šole dr. Slavka Gruma, ki so se prijazno odzvali našemu vabilu k sodelovanju. Otrokom smo pripravili spretnostni poligon, ki so ga lahko opravili na različne načine, prosto, v paru, z zavezanimi očmi, tako so se lahko postavili v kožo otrok, ki se srečujejo z različnimi oviranostmi.
Pridružili so se nam tudi predstavniki Zavoda za šport Zagorje, ki so načrtovalci in upravljalca parka. Tudi sami so se preizkusili v delavnici »Postavi se v mojo kožo« in preverili ali so igrala in dostop do igrišča primerni za otroke z gibalnimi ovirami. Delavnico smo izvedli ravno v času, ko so na Občini Zagorje načrtovali širitev in preureditev dela parka, zato so z zanimanjem prisluhnili predlogom in opozorilom, ki so jih prejeli tekom delavnice.
5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1666696347272-Europark_3-web.jpg
»Ko smo načrtovali igrišče, smo razmišljali o detajlih, npr. robnikih, z vidika vzdrževanja – da bodo dovolj visoki, da se sekanci ne bodo razsuvali izven območja za igro. Sedaj vidimo, da visoki robniki zelo ovirajo dostopnost za otroke na invalidskih vozičkih.«
– predstavnica upravljalca parka 
Pismo učiteljice OŠ dr. Slavka Gruma:

»Pozdravljeni,
v juniju smo sodelovali v vaši delavnici Združeni v parku. Naj poudarim, da smo se vašemu vabilu z veseljem odzvali. Gibalna delavnica, ki je bila izvedena na travniku, je bila načrtovana od lažjega k težjemu. Učenci so gibalne naloge najprej premagovali brez dodatnih ovir, kasneje pa so s prevezo čez oči, preizkusili tudi svoje gibalne sposobnosti v oteženih okoliščinah. Tudi vzvratna hoja je bila za nekatere naše učence s posebnimi potrebami pravi izziv. Gibanje na teh delavnicah je bilo zelo dinamično, saj so učenci iz opore spredaj na rokah prešli v hojo po eni nogi, v vijuganje in tako naprej. Zelo pomembna vloga naših učencev je bila, ko ste jim določili prav posebno nalogo, da so bili oni učitelji in so pomagali svojih sovrstnikom pri premagovanju gibalnih ovir.

Tudi delavnica na javnih igralih je poudarila, kako pomembna je pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Učenci so se na vaši delavnici seznanili s samostojno vožnjo na invalidskem vozičku, preizkusili so se v prenašanju športnih rekvizitov medtem, ko sedijo na invalidskem vozičku.

Pri učencih s posebnimi potrebami se motnje gibanja kažejo v upočasnjenem tempu, posamezniki imajo določene motorične sposobnosti manj razvite. Zelo je pomembno, da poudarim, kakšen velik vpliv in pomen ima povezovanje učencev s posebnimi potrebami z učenci nevrotipičnega razvoja. Pri mnogih učencih s posebnimi potrebami se pojavlja pomanjkanje gibalnih izkušenj, nerazvita je predstava o lastnem telesu in popoldanska gibalna aktivnost na igralih v parku jim bi omogočila, da pridobijo nove gibalne izkušnje. Za gibalno ovirane učence je zelo pomembna dostopnost javnega igrišča, da fizično lahko dostopajo do igral, zato so nujne, urejene klančine ključen element vsakega parka. Ob izpolnjenih teh pogojih se gibalno oviran učenec zmore pripeljati do igral, kjer mu lahko pomagajo ostali sovrstniki.

Zelo je pomembno, da so javni parki in igrala prilagojena osebam s posebnimi potrebami, to pomeni tudi gibalno oviranim otrokom. Pomembno je, da si igrala, ki so namenjena gibalno oviranim učencem v neposredni bližini igral, ki jih uporabljajo vsi otroci, da so vsi otroci povezani med seboj in si lahko na ta način pomagajo pri premagovanju gibalnih nalog.

Izvedba vaših delavnic je imela za naše učence velik pomen, saj so na delavnicah z veseljem sodelovali in si pomagali med seboj. V prihodnje se tovrstnih delavnic z veseljem udeležimo.
Hvala za izvedbo delavnice in na vsa vaša vprašanja z veseljem odgovorim. 

Lep pozdrav,
Simona Čamer«
5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1666696525749-Europark_1-web.jpg
Vabimo vas, da delite svoje izkušnje glede dostopnosti in vključujoče rabe otroških igrišč, parkov in drugih javnih odprtih površin z nami. Ste opazili ovire, ki vam in vašemu otroku preprečujejo obisk in rabo? Bi želeli kaj pohvaliti ali priporočiti drugim staršem?

Pišite nam na drustvo.zakultuuroinkluzije@gmail.com
Društvo za kulturo inkluzije
Društvo Pazi!Park
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na novičnik projekta Združeni v parku.
Če teh vsebin ne želite več prejemati, se tukaj ODJAVITE.

Trubarjeva cesta 50
1000 Ljubljana
Slovenia
Powered by EmailOctopus