Družabništvo, strokovno izobraževanje, festival Bobri
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Program Active Citizens Fund v Sloveniji

ZDRUŽENI V PARKU

To sporočilo ste dobili, ker ste v preteklosti izkazali interes za tematike, s katerimi se ukvarjamo v Društvu Pazi!park oziroma Društvu za kulturo inkluzije. Novičnik, ki je pred vami je del skupnega projekta »Združeni v parku«, ki se ukvarja z vključujočim (inkluzivnim) urejanjem otroških igrišč – igrišč, ki bodo primerna tudi za otroke s posebnimi potrebami. V kolikor bi želeli prejemati vse nadaljnje Novičnike vezane na tematiko inkluzije, vas prosimo, da se prijavite na novice.

PRIJAVA NA NOVICE

DRUŽABNIŠTVO V PARKU

Družabništvo je program, ki smo ga razvili na podlagi potreb posameznikov s posebnimi potrebami in njihovih družin. Gre za socialni program, pri katerem je v ospredju individualna podpora osebam s posebnimi potrebami v njihovem prostem času. Cilj aktivnosti družabništva je tudi razbremenitev družin ter pomoč in podpora na različnih življenjskih področjih. Prednost programa je v povezovanju otrok skozi različne skupinske aktivnosti in izboljšanje socialnih veščin otrok.

Družabništvo se izvaja v naslednjih oblikah in aktivnosti: varstvo, družabništvo in učna pomoč. Vse tri stopnje programa se izvajajo na različnih lokacijah, in sicer na domu oseb s posebnimi potrebami, v prostorih Društva za kulturo inkluzije ali na prostem. Vodja programa je mlada specialna pedagoginja, ki na osnovi prepoznanih potreb oseb s posebnimi potrebami individualizira metode in oblike dela. Iz izkušenj vemo, da je najboljši način učenja učenje na spontan način v naravnem okolju, zato osebe s posebnimi potrebami pogosto preživljajo čas s svojimi družabniki (podporne osebe posameznikom s posebnimi potrebami) v parku.
5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1679310077557-Kersmancev_park-6-re.jpg
Park predstavlja dragocen prostor za pridobivanje različnih veščin in življenjskih spretnosti. Parka se še posebej veselijo otroci s posebnimi potrebami, saj se v parku učijo in družijo s svojimi vrstniki. Otroci s posebnimi potrebami ob podpori družabnikov lahko pridobivajo različne veščine, kot so socialne spretnosti, motorične spretnosti in akademske veščine.
Predstavljamo vam nekaj aktivnosti, ki jih lahko izvajate s svojimi otroki v parku, s katerimi krepite socialne spretnosti:

  1. Sodelovanje v igri. V mestnem parku lahko otroci sodelujejo v skupinskih igrah, kot so nogomet, odbojka ali igre z žogo. S tem se učijo sodelovanja in komunikacije z drugimi otroki.
  2. Skupinsko ustvarjanje. Otroci lahko skupaj sodelujejo pri ustvarjalnih projektih, kot so risanje, barvanje ali ustvarjanje skulptur iz naravnih materialov. S tem se učijo deliti ideje, sodelovati in se pogovarjati z drugimi otroki.
  3.  Igranje z drugimi otroki. Otroci se lahko igrajo z drugimi otroki na igralih, kot so gugalnice in tobogani. Tako se učijo deliti igrače, se pogovarjati in sodelovati z drugimi otroki.
  4.  Piknik. Skupaj lahko organizirate piknik, na katerem bodo otroci skupaj jedli in se pogovarjali. To je dobra priložnost, da se spodbuja socializacijo in interakcija med otroki.
  5.  Opazovanje narave. Opazovanje narave in živali v mestnem parku je lahko odlična priložnost za spodbujanje otrokove socialne interakcije. Otroci se lahko skupaj pogovarjajo o tem, kaj vidijo in si izmenjujejo mnenja.
  6.  Organizacija dogodkov. Otroci lahko skupaj z organizatorji dogodkov v parku organizirajo različne aktivnosti, kot so koncerti, delavnice ali igre. S tem se učijo deliti ideje, sodelovati in komunicirati z drugimi otroki in odraslimi.
  7.  Pomoč pri ohranjanju parka. Otroci se lahko udeležijo akcij čiščenja in vzdrževanja parka. S tem se učijo deliti odgovornosti, skrbi za okolje in sodelovanja z drugimi otroki in odraslimi.
Bistveno je, da se otrokom s posebnimi potrebami prilagodi način dela in da se uporabljajo pristopi, ki so primerni za njihove individualne potrebe. Prav tako je zelo pomembno, da se otroci vedno igrajo pod nadzorom odrasle osebe in da se igrajo na način, ki ustreza njihovim posebnim potrebam. Upamo, da so vam naši nasveti za aktivnosti pomagali in da smo vas navdihnili, da se takoj odpravite v park s svojim otrokom! V naslednjem novičniku vam bomo, poleg že predstavljenih aktivnosti za razvoj socialnih veščin, predstavili tudi predlog aktivnosti za razvoj motoričnih spretnosti in akademskih veščin.

Ajla Cerić, dipl. prof. spec. in reh. ped. 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA NAČRTOVALCE

5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1679310635016-20221117_131532.jpg
V zaključku 2023 je na Zbornici za arhitekturo in prostor potekalo izobraževanje na temo načrtovanja prostorov za igro. V okviru izobraževanja sta sodelavki Društva Pazi!park, krajinski arhitekti Urška Kranjc in Gaja Trbižan, predstavili tematiko celovitega in vključujočega (inkluzivnega) načrtovanja igrišč. Dopoldanskemu predavanju je sledila na novem igrišču v Tivoliju praktična delavnica za načrtovalce »Postavi se v mojo kožo«. Izobraževanja se je udeležilo v živo in preko spleta več kot 50, delavnice pa 12 arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev. Na dogodku so bila predstavljena priporočila za bolj vključujoče načrtovanje otroških igrišč, ki so nastala v okviru projekta Združeni v parku na podlagi ankete, pri kateri je sodelovalo 100 družin z otroci s posebnimi potrebami, 15 poglobljenih intervjujev s strokovnim in vzgojnim osebjem ter serije spoznavnih dogodkov na treh izbranih pilotnih igriščih.

Anketa je pokazala, da 54 % družin z otroci s posebnimi potrebami javna otroška igrišča obišče redko ali sploh nikoli, delež družin z gibalno oviranimi otroci pa je še večji, več kot 80 %. Kaj botruje tako nizkemu obisku otroških igrišč? Večinoma to, da igrišča niso zasnovana za otroke z različnimi oviranostmi in zato otroci ne morejo uživati na njih. Največji problem predstavlja pomanjkanje vključujočih in dostopnih igral – tako tistih, ki so prilagojena gibalno oviranim otrokom, kot tudi klasičnih igral, ki omogočajo rabo tudi nekaterim gibalno oviranim otrokom (npr. gugalnica gnezdo, gugalnica z naslonom in ograjico, širok tobogan z dostopno vstopno ploščadjo, horizontalni drogovi – prečke ipd.). Pri tem ni nujno, da so vsa igrala primerna za otroke z gibalnimi oviranostmi, dovolj je, da so primerna nekatera igrala in da so ta raznolika. Mnoga igrišča imajo urejeno (varnostno) podlago iz lesnih sekancev ali prodca, ki so težavni za otroke v invalidskih vozičkih ali hojce, trd betonski tlak pa je nevaren za otroke, ki so nagnjeni k padcem. Za vključujoč prostor so pomembne dobro utrjene dostopne poti (npr. EPDM podlaga, lahko tudi dobro utrjena peščena pot ali travne rešetke), ki vodijo tudi do posameznih igral, ter klančine, držala in druge prilagoditve za premagovanje višinskih razlik. Pri načrtovanju vključujočih igrišč je potrebno pomisliti tudi na senčenje, ustrezno umeščanje klopi in sanitarije. 

Prav tako je pomembno, da so prilagojena igrala umeščena v bližino drugih igral, saj je opazovanje drugih otrok pri igri del doživetja, skupna igra med otroki s posebnimi potrebami in drugimi otroci pa je koristna za vse, ker pripomore k odpravljanju predsodkov, vpliva na boljše sprejemanje drugačnosti in na večjo empatijo med obema skupinama otrok.

DELAVNICA V OKVIRU STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA, ZAPIS – VTISI UDELEŽENKE

5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1679310862985-20221117_133145.jpg
»Sem arhitektka z dvajsetletno prakso in precejšnjim številom realizacij na področju gradnje prostorov za otroke, tako zunanjih kot notranjih. Zakaj bi potrebovala dodatno izobraževanje na to temo? Delavnice sem se udeležila, kljub številnim drugim službenim obveznostim tisti dan, predvsem zato, ker sem skozi delavnice, ki jih pri Društvu Pazi!park izvajamo z otroci spoznala, kako pomembno je poznavanje izkušenj uporabnikov prostora, ki ga načrtuješ za njih.

Gradnja univerzalnega javnega prostora je pomembna in danes zelo prisotna tema. O vključevanju se zelo veliko govori v laičnih in strokovnih krogih. Prilagajanje grajenega okolja vsem uporabnikom je arhitektom zapovedano z zelo podrobnimi obveznimi standardi in predpisi. Pa vendar, pri vsakem projektu se vedno znova znajdeš pred dilemo, kako rešiti posamezno situacijo, da bo rešitev najboljša z vseh vidikov in za vse različne uporabnike prostora hkrati. Na tej točki se ne moreš več zanašati le na predpise ampak potrebuješ občutek za sprejemanje kompromisov. Ta občutek pridobivaš skozi izkušnje. Ker so lastne omejene, potrebuješ izkušnje drugih ljudi, ljudi, ki na drugačen način kot ti uporabljajo prostor, ki ga načrtuješ. Enako pomembno je deljenje izkušenj s kolegi arhitekti in drugimi udeleženci pri gradnji javnega prostora.

Na igrišču v Tivoliju je avtorica načrta prenove Urška Kranjc predstavila dileme, s katerimi se je srečevala ob načrtovanju in kako se je v posameznih situacijah odločala. Ob tem se je razvila živahna strokovna debata z vprašanji, predlogi in še več vprašanji. Kar nekaj vprašanj in dilem nam je pomagal razrešiti uporabnik na vozičku. Dobili smo informacije o tem, kako naj bo oblikovana tipna obvestilna tabla in kakšna naj bo njena vsebina, kako oblikovan rob poti je najbolj zaznaven, kam naj se umešča klopi na igrišču in kdor je želel je lahko preizkusil, kako se z vozičkom uporablja vrtiljak. Dragocene in uporabne izkušnje za naslednje projekte.«
 

– Andreja Štrukelj Sinčič, univ. dipl. inž. arh.

ZDRUŽENI V PARKU TUDI NA BOBRIH

Program 15. edicije festivala Bobri se bo vil okoli teme »Drugi in jaz«. Dogodki (gledališke, filmske, plesne, pripovedovalske, glasbene prireditve, delavnice in vodstva ter druge dejavnosti), ki bodo sestavljali program, bodo na različne načine spregovorili in spodbudili premislek o tovarištvu, sodelovanju, pravičnosti, odgovornosti, povezovanju, skrbi za druge ter skupnosti in prostoru, v katerem živimo. Na festivalu bomo sodelovali tudi partnerji projekta Združeni v parku z izkustveno delavnico »Postavi se v mojo kožo«, ki bo potekala 6. aprila ob 10. uri v Šmartinskem parku in bo namenjena šolam. Toplo vabimo zainteresirane šole (razrede), da se prijavijo na delavnico preko spletnega obrazca. Prijave so mogoče do zapolnitve mest.
5db4a035-5437-11ed-afd1-0607cdff6e39%2F1679311642641-Bobri_2023.jpg
Vabimo vas, da delite svoje izkušnje glede dostopnosti in vključujoče rabe otroških igrišč, parkov in drugih javnih odprtih površin z nami. Ste opazili ovire, ki vam in vašemu otroku preprečujejo obisk in rabo? Bi želeli kaj pohvaliti ali priporočiti drugim staršem?

Pišite nam na drustvo.zakultuuroinkluzije@gmail.com
Društvo za kulturo inkluzije
Društvo Pazi!Park
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na novičnik projekta Združeni v parku.
Če teh vsebin ne želite več prejemati, se tukaj ODJAVITE.

Trubarjeva cesta 50
1000 Ljubljana
Slovenia
Powered by EmailOctopus