Email: pazipark@gmail.com

Prostor za spremembe

Izobraževalni model za osnovnošolce o trajnostnem urejanju prostora

Project Description

Vodilni partner: Center arhitekture Slovnije
Partner: Kulturno okoljsko društvo Pazi!Park
Trajanje projekta: junij – december 2022

Projekt je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Predstavljajmo si prostor v prihodnosti. Se zavedamo, da ga danes urejamo za naslednja desetletja? Problem urejanja prostora in gradnje, ki ne upoštevata in ne rešujeta negativnih posledic podnebnih sprememb je opazen že danes, z njim pa bodo živele prihodnje generacije. Kako torej načrtovati prostor, ki bo bolje prilagojen na podnebne spremembe?

Izobraževanje generacije, ki bo ustvarjala prostor prihodnosti se začne zdaj. Z izobraževanjem otrok o podnebni problematiki, naravnih mehanizmih in prostoru želimo ozavestiti o pomenu trajnostnega in na podnebne spremembe prilagojenega urejanja prostora. Preko otrok želimo opolnomočiti celotno skupnost za sodelovanje v nadaljnjih procesih urejanja prostora.

V okviru projekta je bil razvit model prostorskega izobraževanja o pomenu trajnostnega in na podnebne spremembe odpornega urejanja prostora primeren za 2. triado osnovne šole. Model, ki zajema 4 tematske sklope, je bil pilotno izveden z učenci 4. in 5. razred OŠ Staneta Žagarja v Kranju. Preko praktičnih in izkustvenih aktivnosti, so se učenci izobrazili o pomenu trajnostnega urejanja prostora in kako lahko le-to vpliva na blaženje ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Izobraževalni model z navodili in vsemi potrebnimi gradivi za samostojno izvedbo je dosegljiv na spletni strani Centra arhitekture Slovenije in Društva Pazi!park. Za vse dodatne informacije, nasvete in pomoč pri izvedbi smo vam na voljo.

Model prostorskega izobraževanja o pomenu trajnostnega in na podnebne spremembe odpornega urejanja prostora:

Sklop 1: KAJ POČNEJO DREVESA V MESTIH?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure
Pripravil: Društvo Pazi!park
Namen delavnice je spoznati, kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzroča in katere so njihove negativne posledice. Predstaviti nastanek in učinek tople grede. Seznanjanje z možnimi rešitvami za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, s poudarkom na vlogi zelenih površin in vegetacije. Spoznati vlogo zelenja, še posebej dreves, v mestih in strokovnjake, ki se ukvarjajo z načrtovanjem zelenih površin – krajinske arhitekte. Podrobno spoznati koristne vplive dreves v mestih. Gradivo:

Sklop 2: POPLAVE – KDAJ JE VODA LAHKO NEVARNA?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure
Pripravil: Društvo Pazi!park
Namen delavnice je poučiti učence o posledicah podnebnih sprememb, ki so najbolj pogoste pri nas. Spoznati poplave in suše, dva nasprotujoča si pojava, ki bosta v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb vedno bolj pogosta in intenzivnejša. Seznanjanje z možnimi rešitvami za blaženje in prilagajanje na ekstremne dogodke poplav in suše. Spoznati, da se lahko z ustreznim načrtovanjem in oblikovanjem prostora ublaži posledice ekstremnih pojavov in zmanjša ali celo prepreči nastalo škodo. Gradivo:

Sklop 3: OGLJIČNI ODTIS UPORABE PROSTORA?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure
Pripravil: Center arhitekture Slovenije
Seznanjenje z zasnovo stavbe in razmestitvijo prostorov v stavbi z upoštevanjem orientiranosti stavbe glede na smeri neba in vplivi okolja na bivanje. Seznanjenje s pomenom trajnostne gradnje.

Sklop 4: KOLIKO PROSTORA POTREBUJEM?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure
Pripravil: Center arhitekture Slovenije
Kaj je prostor, kako oblikujemo in kako definiramo prostor? Kako bi opisali prostor? Kaj je veliko 1 m2? Mi in postelja, ali nam je postelja prav velika ali nam je prevelika? Kaj pomeni načrtovati bivalno okolje? Kako vemo, koliko prostora potrebujemo? Ali imamo dovolj prostora?

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...